Żuławski Dom Kultury
Powróć do: strona główna

UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Dworze Gdańskim powstał w 2014 roku. Celem jego działania jest pobudzanie aktywności intelektualnej, fizycznej oraz społecznej osób starszych z gminy Nowy Dwór Gdański.

UTW założyli Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury Monika Jastrzębska-Opitz oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Emilia Michalska.

Nazdjęciu studenci Uniwetsytetu trzeciego wieku