Diagnoza i incjatywy lokalne w gminie Nowy Dwór Gdański

„Diagnoza i inicjatywy lokalne w gminie Nowy Dwór Gdański”.

W pierwszej części projektu przeprowadziliśmy w naszej gminie diagnozę społeczną, która pomogła nam poznać podstawowe problemy i potrzeby mieszkańców odnoszące się do sfery kulturalnej.

Diagnozę przeprowadziliśmy przy wsparciu merytorycznym i fizycznym studentów Uniwersytetu Gdańskiego pod nadzorem pani Karoliny Ciechorskiej – Kuleszy – asystentki w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

W drugim etapie projektu ogłosiliśmy konkurs na inicjatywę lokalną. Do zespołu przygotowującego program i oceniającego projekty zaprosiliśmy specjalistów z Dywit, Dzierzgonia, Subków i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Tym samym, po raz pierwszy w historii, to nie my byliśmy w roli grantodawcy, a Państwo mogli skorzystać z możliwości realizacji własnych pomysłów na wydarzenie kulturalne. 

Do konkursu zgłosiło się 11 grup i stowarzyszeń. Do realizacji zostało wybranych 7 najlepszych wniosków zdaniem komisji konkursowej. 

Wyniki konkursu "Z pomysłem na kulturę"

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych przez socjologów poprzez ankiety i wywiady oraz wnioskami z tych badań:

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne.

 

 

 

Doposażenie pracowni Żuławskiego Ośrodka Kultury

Żuławski Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50.000 złotych na projekt pn. "Doposażenie pracowni Żuławskiego Ośrodka Kultury".

Projekt obejmuje doposażenia w urządzenia i sprzęt służący celom edukacyjnym w Żuławskim Ośrodku Kultury, w ramach którego doposażone i utworzone zostaną następujące pracownie:

- pracownia baletu i teatru tańca,

- pracownia

- muzyczna,

- pracownia

- kreatywna,

- pracownia multimedialna,

- grafiki warsztatowej.

W pracowni baletu i teatru tańca planujemy zakup i montaż rozkładanej podłogi scenicznej (antypoślizgowej). Zakupione zostaną również: zestaw świetlówek, skrzynie kufry służące do przechowywania w nich rzeczy uczestników, strojów, rekwizytów, mini wieża bumboks.

Do wyposażenia pracowni multimedialnej zakupione zostaną następujące sprzęt y i urządzenia: rzutnik, ekran, aparat fotograficzny, komputer, zestaw oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji, obróbki zdjęć, tablet do projektowania.

Pracownię kreatywną doposażymy w stoły warsztatowe i stołki.

Do pracowni muzycznej zakupione zostaną zestaw perkusyjny z akcesoriami, zestaw mikrofonów do perkusji, piano cyfrowe, system bezprzewodowych mikrofonów, zestaw głośników, pulpity do nut, statywy do mikrofonów, komplet przedłużaczy, kabli i wtyków (wtyki męskie, żeńskie, jack mono).

Pracownię grafiki warsztatowej wyposażymy w pudło do napylania kalafonii i neutralizator kwasów.

Przyjaciele

Newsletter

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych