Zapraszamy do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia

 
W Nowym Dworze Gdańskim od września będzie działać Popołudniowa Szkoła Muzyczna. Szkoła zaprasza do klas: gitary, skrzypiec, fortepianu, fletu i trąbki. Zajęcia w szkole będą płatne. Przesłuchania odbędą się 23 sierpnia 2016 od godz. 17:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury. Obowiązują na nie zapisy pod nr tel.: 55 247 22 30 lub w sekretariacie ŻOK-u.
SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA
Szkoła (popołudniowa) prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, gitara, skrzypce, flet, trąbka. 
Oferuje nauczanie w dwóch cyklach:
I sześcioletnim dla dzieci w wieku 6-8 lat, 
II czteroletnim dla dzieci w wieku 8-16 lat.
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę lub mogą skorzystać z sugestii Komisji przeprowadzającej badanie.
MUZYCZNA ZERÓWKA
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat, mające na celu rozbudzenie muzykalności, kreatywności wrażliwości muzycznej a także poczucia rytmu. Pobudzają miłość do muzyki, będąc przy okazji fantastyczną zabawą i okazją do integracji z rówieśnikami. Jest to wspaniały sposób na animację czasu wolnego. Zajęcia będą się odbywać w grupach 5-10 osobowych, raz w tygodniu, czas zajęć: 45 min.
• podczas zajęć uczymy elementów rytmiki, tańca, kształcenia słuchu, śpiewu, emisji głosu i audycji muzycznych,
• zajęcia odbywają się w grupach raz w tygodniu i trwają od września do maja.
MUZYKOLANDIA
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku (4-6 lat) mające na celu rozbudzenie muzykalności, kreatywności, wrażliwości muzycznej a także poczucia rytmu. Odbywać się będą dwa razy w tygodniu w grupach 5 - 10 osobowych, czas trwania 30 min. 
Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, predyspozycji psychicznych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz predyspozycji manualnych do nauki gry na danym instrumencie.

Kalendarz Wydarzeń

Przyjaciele

Newsletter

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych