Ogłoszenie wyników

Konkurs "Z pomysłem na kulturę" rozstrzygnięty! Komisja Oceniająca w składzie: Aneta Fabisiak - Hill (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach), Dorota Nawój (dyrektor Domu Kultury w Subkowach) i Wojciech Demko (dyrektor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury) wybrała 7 spośród 11 nadesłanych inicjatyw kulturalnych. Komisja oceniała wnioski według następujących kryteriów: zgodność inicjatywy z celami, założeniami konkursu i rodzajami działań, pomysł skierowany do społeczności lokalnej i realizowany przez członków tej społeczności – na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, inicjatywa angażująca grupy mało aktywne: młodzież i seniorów,  racjonalny i zasadny (adekwatny do działań) budżet oraz przejrzysty harmonogram działań, wkład niefinansowy i zaangażowanie.
Decyzja była trudna, ocenianie burzliwe. W związku z dużą liczbą wybranych inicjatyw, podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu dofinansowania. Poniżej przedstawiamy ranking wniosków, punktację Komisji i wartość dofinansowania.

L.P

Nazwa inicjatywy

Suma punktów

Wnioskowana kwota

Dofinansowanie

1.

Razem się bawimy, pokolenia łączymy

107

4600

3000

2.

Z muzyką przez Żuławy

104

4380

3000

3.

KolorowoLatawcowo

99

5000

3500

4.

Zośka Team

98

5000

3500

5.

Nasz album –seniorzy w sieci

95

5000

3500

6.

Wieś Jazowa z inicjatywą w kierunku kultury

93

5000

3500

7.

Szlifujemy warsztat teatralny

93

3640

2000

8.

Warsztaty z ikoną

83

 

 

9.

Z piosenką po Żuławach

46

 

 

10.

Delta wolontariat. Wolontariat dla kultury

37

 

 

11.

Czas Trzech Kultur

30

 

 

 
Gratulujemy pomysłodawcom! Teraz czekamy na decyzję Narodowego Centrum Kultury o przyznaniu środków finansowych na realizację ww. inicjatyw kulturalnych.
21 lipca br. o godzinie 17.00 w ŻOK odbędzie się uroczyste spotkanie z pomysłodawcami w celu podpisania umów partnerskich na realizację inicjatyw. Odbędzie się także prezentacja wyników diagnozy potrzeb kulturalnych, którą przeprowadziliśmy na terenie naszej gminy.

               

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Przyjaciele

Newsletter

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych